Serdecznie zapraszamy na kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A2 skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania kursu to 45 godz. Zegarowych. Utworzona zostanie 1 grupa.

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do 10 października (piątek) na adresniepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
* o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia

zajęcia w poniedziałki w godz. 8.00 – 11.00 (3 godz. zegarowe)

zajęcia w sobotę w godz. 9.00 – 15.00 (6 godz. zegarowych) tylko 29.11.1014 r.

Terminy zajęć: 20.10, 27.10, 03.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin kursu

Regulamin rekrutacji na kurs

Kontakt:

Aleksandra Duszyńska Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych BSS PW
tel. (22) 234 13 15, e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl

Janusz Gadziński projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
tel. (22) 234 59 88, e-mail: j.gadzinski@pr.pw.edu.pl