Zapraszamy do składania ofert na: Wykonanie usługi cateringowej wraz z dostawą i pełną obsługą podczas ogólnouczelnianej konferencji dotyczącej praktyk studenckich.
Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>