Serdecznie zapraszamy na II edycję szkolenia skierowanego do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Jego celem jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia niepełnosprawnych studentów.

Więcej informacji oraz załączniki>>

Szkolenie jest jednodniowe (6 godzin zegarowych).

Odbędzie się 24.11.2014 (poniedziałek, 8.30-15.00).

Formularz zgłoszeniowy bardzo prosimy przesyłać do 14.11.2014 (piątek) na e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl.