Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Podczas szkolenia zostaną zastosowane aktywne metody pracy warsztatowej oraz symulacje z wykorzystaniem video kamery.

Uczestnicy będą mogli przeanalizować swoje mocne i słabe strony dotyczące autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty Biura Karier 3 października 2014 r.

PROGRAM, TECHNIKI I METODY PRACY:

 • Określenie celów rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji; miniwykład.
 • Analiza obaw uczestników związanych z udziałem w rozmowach rekrutacyjnych; praca w parach, dyskusja moderowana.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Praca w grupach, prezentacja z udziałem trenera w roli kandydata do pracy, dyskusja moderowana.
 • Efekt pierwszego wrażenia, efekt świeżości i efekt pierwszeństwa w kontekście autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, prezentacja interaktywna.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej; ćwiczenie: odgrywanie ról w trójkach (kandydat, rekruter, obserwator).
 • Najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej; ćwiczenie: „Loteria pytań” uczestnicy podzieleni na zespoły losują pytanie, analizują je przedstawiają na forum grupy, trener komentuje udzielając wskazówek.
 • „Trudne” pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych. Pozytywne przeformułowania- jak zmienić potencjalne wady w zalety i rozwiać obawy pracodawcy; ćwiczenia w podgrupach, dyskusja moderowana.
 • Jak przygotować się do rozmowy, by zwiększyć swoje szanse na sukces; ćwiczenie podsumowujące moduł: tworzenie w podgrupach listy wskazówek „krok po kroku” dotyczące przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja multimedialna – 10 kroków do sukcesu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 03.10.2014 (piątek), godz. 10:00-16:00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY
Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl
  W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.