Nie sposób kierować ludźmi, współpracować, prowadzić ich do założonego celu czy nawiązywać autentycznych satysfakcjonujących kontaktów, jeżeli nie stawiamy sobie pytań „jak widzą mnie inni, jak ludziom jest ze mną, jaki jestem”.

Warsztaty Biura Karier 18 października 2014

Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytania to znaczy, że nie znasz siebie. Nie sposób poznać i zrozumieć innych, jeżeli nie zna się siebie. Umiejętności komunikacyjne to podstawa dobrych relacji z partnerem rozmowy, to szansa na osiągnięcie założonych celów.

Cele warsztatu:

 • wzrost wiedzy na temat procesu komunikowania się,
 • rozwój umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi komunikacyjnych,
 • rozwój umiejętności klarownego komunikowania się z grupą,
 • rozwój umiejętności zastosowania narzędzi asertywnej komunikacji,
 • wzrost świadomości znaczenia komunikacji w pracy z ludźmi.

Program modułu:

 1. Zasady skutecznej komunikacji. Modele komunikacji: model VAK, model Schultza von Thuna
 2. Dyskusja moderowana- dlaczego za nadanie komunikatu odpowiedzialny jest nadawca? Dlaczego zapamiętujemy tylko 20% z tego co słyszymy? Co może utrudniać jakość i odbiór przekazu? Co mogę z tym zrobić?
  Dyskusja moderowana, praca w podgrupach
 3. Co to jest konstruktywny FEEDBACK? 10 narzędzi przekazywania konstruktywnego feedbacku
  Ćwiczenia w parach, miniwykład, scenki
 4. Jak  ODMAWIAĆ, aby odmowa była skuteczna i pozwalała zachować dobre relacje z innymi. Asertywna prośba i asertywna odmowa.
 5. Jak się chronić przed presją i naleganiem – 4 techniki, dzięki którym poradzisz sobie z „trudnym” rozmówcą
 6. Konstruktywna krytyka- czyli jak posługiwać się komunikatem FUO.
 7. Komunikacja w pracy zespołowej, czy ma przełożenie na pełnione role w życiu
  • Etapy przekazywania informacji w sytuacjach złożonych, trudnych zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy,
  • Dobrze sformułowany cel- szansą do osiągnięcia sukcesu?
 8. Elementy zachowań asertywnych w komunikacji interpersonalnej.
  • Wyrażanie własnych opinii i przekonań
  • Umiejętne wyrażanie własnych uczuć
  • Komunikowanie się w konflikcie.
 9. Test stylu komunikacji. Test zachowań asertywnych

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się – gier, pracy w małych grupach, miniwykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadzący: Magdalena Pikulska

Czas: 18.10.2014 (sobota), godz. 09:00-17:00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl 
  W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.