ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności miękkich oraz rynku pracy i predyspozycji zawodowych i zarządzania projektami.

Więcej informacji w zakładce >>