Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników prawidłowych technik autoprezentacyjnych,  zwiększenie wiarygodności i skuteczności osobistej oraz nabycie umiejętności oceny własnych możliwości i kompetencji. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami, które pomogą skutecznie zaprezentować im własną osobę podczas egzaminu ustnego, prezentacji przed szerszą grupą słuchaczy czy w dalszej perspektywie: podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w relacjach zawodowych.

Warsztaty Biura Karier 13 grudnia 2014 r.

CELE WARSZTATU:
Uczestnicy projektu podczas proponowanych warsztatów:
•    Nauczą się podkreślać swoje dobre strony, zalety i zdolności;
•    Odkryją swoje zdolności autoprezentacyjne;
•    Wypracują własny, autentyczny styl autoprezentacji;
•    Zapoznają się z prawidłowymi zasadami przekazu werbalnego i niewerbalnego;
•    Umiejętnie będą prezentowali własne poglądy;
•    Zapoznają się z regułami wywierania pozytywnego wrażenia na potencjalnych pracodawcach.

PROGRAM:
1.    Autoprezentacja jako sztuka o wielu profitach; burza mózgów, dyskusja moderowana.
2.    Wywieranie wrażenia na innych – zasady sztuki autoprezentacji wg teorii Marka Leary Interaktywna prezentacja multimedialna.
3.    Mowa ciała jako skuteczne „narzędzie” autoprezentacji. Trening technik autoprezentacji: komunikacja niewerbalna.
4.    Budowanie własnej wiarygodności i ukazywanie pozytywnego nastawienia wobec rozmówcy. Kreowanie profesjonalnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
5.    Wypracowanie własnego stylu autoprezentacji. Rozpoznanie swoich mocnych stron, na których należy oprzeć kreowanie wizerunku.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas: 13.12.2014 (sobota), godz.10:00-18:00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl 
    W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.