Archiwum dla Styczeń, 2015

Wyniki “Zdobądź stypendium na staż”- III edycja

W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Maxim Kazaryan

Profesor Maxim Kazaryan z Mathematical Steklov Institute, RAS oraz Higher School of Economics w Moskwie (Rosja) wygłosi wykład:

Mathematical Physics of Hurwitz Numbers: Hurwitz Numbers and Moduli Spaces of Curves

27.01.2015, godz.14:15, s.403, Instytut Matematyczny PAN

Warsztaty: Kreatywne Myślenie

PROGRAM:

1.     Kreatywność – wprowadzenie. Co to jest kreatywność? Cechy osoby kreatywnej. 
2.     Zasady ułatwiające kreatywne rozwiązywanie zadań.
3.     Bariery w myśleniu kreatywnym.
4.     Techniki kreatywnego myślenia.
5.     Twórcze rozwiązywanie problemów: Metoda 6 kapeluszy
6.     Klasyczna burza mózgów.
7.     Sposoby tłamszenia pomysłów („mordercy pomysłów”).
8.     Trening abstrakcyjnego myślenia.

Warsztaty Biura Karier 1 lutego 2015 r.

Więcej >

Warsztaty: Zarządzanie sobą w czasie

Cele warsztatu:

•   nabycie umiejętności określania celów i skutecznego planowania
•   dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
•   nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i „złodziejami czasu”
•   poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
•   wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz planowania (krótko- i długoterminowego)

Warsztaty Biura Karier 31 stycznia 2015 r.

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Francesco dell’Isola

Profesor Francesco dell’Isola z Universita do Roma “La Spienza” (Włochy) wygłosi serię 30 godzinnych wykładów:

Generalized continuum models with application to smart Structures, composites and biomechanics

Wydział Inżynierii Produkcji PW, Gmach NT , 19.01.2015 – 31.01.2015.

Szczegółowe informacje>>

Obóz zimowy z warsztatami z Design Thinking

Zapraszamy do udziału w zimowym obozie studenckim z warsztatami z Design Thinking zorganizowanym dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej!

Obóz odbędzie się w dniach od 15 do 21 lutego 2015 roku w ośrodku „12 Dębów” w Zaździerzu w województwie mazowieckim (miejscowość oddalona 120 km od Warszawy).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (formularz do pobrania tutajdo 26 stycznia 2015 r. na adres niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl. O zakwalifikowaniu się na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

* Udział w obozie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy>>

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż III edycja – dokumenty do 22.01.2015

Ogłaszamy III edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż.

Dokumenty należy składać od 14 stycznia do 22 stycznia 2015 r., do godz. 13:00.

 Szczegółowe informacje >>

Więcej >

CAS/37/POKL i CAS/38/POKL – konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza KONKURSY DODATKOWE NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE dla doktorantów (CAS/37/POKL) oraz nauczycieli akademickich (CAS/38/POKL).

termin realizacji: luty-czerwiec 2015

Szczegółowe informacje >>

Więcej >

Spotkanie informacyjne – stypendium stażowe III edycja

W środę, 14 stycznia o godz. 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego (III edycja).

Spotkanie odbędzie się w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

W konkursie stażowym można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać od 14 do 22 stycznia 2015 r. (do godz. 13.00).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/staze/konkurs-iii-edycja/

Więcej >