Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza KONKURSY DODATKOWE NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE dla doktorantów (CAS/37/POKL) oraz nauczycieli akademickich (CAS/38/POKL).

termin realizacji: luty-czerwiec 2015

Szczegółowe informacje >>

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej: Pl. Politechniki 1, p. 154, Gmach Główny PW.

od 14 stycznia (środa) do 28 stycznia (środa) 2015 r., w godzinach 8:30 – 16:00

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 28 stycznia 2015 r. o godzinie 16:00.