Profesor Francesco dell’Isola z Universita do Roma “La Spienza” (Włochy) wygłosi serię 30 godzinnych wykładów:

Generalized continuum models with application to smart Structures, composites and biomechanics

Wydział Inżynierii Produkcji PW, Gmach NT , 19.01.2015 – 31.01.2015.

Szczegółowe informacje>>