W środę, 14 stycznia o godz. 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego (III edycja).

Spotkanie odbędzie się w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

W konkursie stażowym można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać od 14 do 22 stycznia 2015 r. (do godz. 13.00).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/staze/konkurs-iii-edycja/

Na spotkanie zapraszamy  studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia z Wydziałów:

 1. Wydział Chemiczny
 2. Wydział Elektryczny
 3. Wydział Fizyki
 4. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 5. Wydział Mechatroniki
 6. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Filia PW w Płocku)
 7. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 8. Wydział Inżynierii Materiałowej
 9. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 10. Wydział Geodezji i Kartografii
 11. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 12. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 13. Wydział Transportu
 14. Wydział Inżynierii Lądowej
 15. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 16. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku