Dr Carlos Garcia – Mateo z National Centre for Metallurgical Research (Hiszpania) wygłosi serię wykładów: Advanced Bainitic Steels: Transformation, Microstructure and Properties.

23-26.02.2015 oraz 2, 3, 5, 6.03.2015

Szczegółowe informacje>>

1. Bainitic transformation: going through some of the basics
23.02.2015, godz. 14:15, s. 215, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

2. Characterisation of Nanostructured BainiteI- Relevant Techniques
24.02.2015, godz. 14:15, s. 215, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

3. Characterisation of Nanostructured Bainite. II-Complementary Use of Different Techniques (Case studies)
25.02.2015, godz. 14:15, s. 215, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

4. Contributing Factors to the Scale of Bainitic Ferrite. Measurement
26.02.2015, godz. 10:15, s. 215, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

5. Bainitic Steels: Tempering
02.03.2015, godz. 12:15, s. 129NT, Wydział Inżynierii Produkcji PW

6. Microstructure-Properties Relationships in Bainitic Steels
03.03.2015, godz. 12:15, s. 129NT, Wydział Inżynierii Produkcji PW

7. Revealing tensile properties of nano bainitic steels. Case studies
05.03.2015, godz. 12:15, s. 129NT, Wydział Inżynierii Produkcji PW

8. Tools for the Design of (Fast) Nanocrystalline Bainitic Steels
06.03.2015, godz. 12:15, s. 129NT, Wydział Inżynierii Produkcji PW