Cele warsztatu:

 • zdefiniowanie podstawowych pojęć w negocjacjach
 • rozwinięcie umiejętności argumentowania, wskazanie metod i technik postępowania w procesie negocjacji
 • poznanie znaczenia umiejętności interpersonalnych w negocjacjach
 • przedstawienie technik wywierania wpływu na drugą stronę podczas procesu negocjacji

Warsztaty Biura Karier>>

Program modułu:

 • Zasady negocjacji
 • Przeprowadzenie negocjacji – ETAPY
 • Negocjacje pozycyjne i problemowe
 • BATNA-  Best Alternative To a Negotiated Agreement
 • Taktyki negocjacyjne
 • Impas w negocjacjach- 5 strategii, które można stosować do przełamania impasu
 • Zakończenie negocjacji: jak skutecznie przygotować się do finalnych negocjacji

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się – gier, pracy w małych grupach, miniwykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadzący: Magdalena Pikulska

Czas: 21.02.2015 (sobota), godz. 10:00-18:00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl 
  W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.