Zastanawiasz się, dlaczego inni nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a Ty już jakiś czas szukasz i nic? Czy aby na pewno korzystasz ze wszystkich alternatyw na rynku pracy?

Warsztaty Biura Karier>>

Jeśli ograniczasz się tylko i wyłącznie do ogłoszeń z Internetu i gazety, to uwierz, że wykorzystujesz zalążek możliwości w poszukiwaniu pracy.
Dzięki warsztatom porównasz w jaki sposób Ty szukasz pracy, a w jaki pracodawcy Ciebie. I już na początku zaskoczy Cię rozbieżność wyników. Podczas warsztatów będziesz mógł określić swoje umiejętności, o których teraz być może zapominasz. Przecież Twoi koledzy kończyli ten sam kierunek studiów co Ty i już pracują – więc posiadają podobne do Ciebie umiejętności. A może nie wiesz, że potrafisz więcej niż Ci się wydaje i przeszkodą do kariery jest tylko zrobienie z tego atutu? Skorzystaj z możliwości i przygotuj dokumenty aplikacyjne, które otworzą Ci drzwi do kariery…

Cel warsztatu:

 • stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • poznanie metod poszukiwania pracy i zdobywania informacji z rynku pracy
 • opracowanie indywidualnego planu działania

Program:

 1. CV i list motywacyjny jako materiał reklamowy. Jakie wrażenie wywierają Twoje dokumenty aplikacyjne na osobie prowadzącej rekrutacje? Zasady interpretacji i analizy dokumentów aplikacyjnych stosowane podczas rekrutacji.
  Interaktywna prezentacja przykładowych życiorysów i listów motywacyjnych, praca w podgrupach: analiza dokumentów aplikacyjnych
 2. Techniki autoprezentacji pisemnej, m. in. dopasowanie przekazu do oczekiwań odbiorcy, język przekazu, słowa-klucze
  Analiza studium przypadku, ćwiczenia w parach – praca z przykładowymi sformułowaniami z życiorysów i listów motywacyjnych, dyskusja moderowana
 3. Zdjęcie w CV – efekt pierwszego wrażenia. Zasady przygotowania fotografii do życiorysu: wyraz twarzy, strój, etc.
  Ćwiczenie w podgrupach symulujące efekt „pierwszego wrażenia” – ocena przykładowych fotografii
 4. Zasady przygotowania życiorysu – strona wizualna: układ tekstu, nagłówki, interlinie, rodzaj i wielkość czcionki, kolory
  Interaktywna prezentacja multimedialna
 5. Metody poszukiwania zatrudnienia wraz z określeniem poziomu ich skuteczności. Rozróżnienie rynku pracy na jawny i ukryty.
  Burza mózgów, miniwykład
 6. Jak skutecznie wykorzystać techniki poszukiwania zatrudnienia na jawnym rynku pracy; m. in. ogłoszenia prasowe, ogłoszenia internetowe, targi pracy, agencje pośrednictwa, biura karier
  Praca w podgrupach, dyskusja moderowana
 7. Czego oczekują pracodawcy? Na jakie ogłoszenia nie odpowiadać? Trening prawidłowego rozumienia „kodu” stosowanego w ogłoszeniach o  pracę.
  Praca w parach – analiza autentycznych ogłoszeń o pracę dopasowanych do branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia, dyskusja moderowana
 8. Techniki poszukiwania zatrudnienia na ukrytym rynku pracy. Metody proaktywne, m. in. lista 100 firm marzeń, pro aktywne telefony do pracodawców („cold calling”), wizyty w firmach, networking, własne ogłoszenie
  Praca w podgrupach, odgrywanie ról – symulacje rozmów telefonicznych
 9. Nowoczesne technologie i Internet w poszukiwania zatrudnienia. Jak zbudować swój wizerunek zawodowy – „markę osobistą” w sieci, m. in. portale społecznościowe, branżowe fora internetowe, portfolio.
  Prezentacja multimedialna, studia przypadku
 10. Model „schody do kariery” czyli jak dojść od „pracy na przetrwanie” do „pracy marzeń”
  miniwykład oraz praca indywidualna: budowanie przykładowych „schodów do kariery”
 11. Wypracowanie indywidualnych planów poszukiwania zatrudnienia.
  Kwestionariusz, praca indywidualna

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się – gier, pracy w małych grupach, miniwykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadzący: Magdalena Pikulska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Czas: 22.02.2015 (niedziela), godz. 9:00-15:00
Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.
Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY
Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl

    W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.