ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z zakresu: umiejętności miękkich lub zarządzania projektami lub rynku pracy i przedsiębiorczości lub Design Thinking.

Więcej informacji >>