Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>