Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów: AutoCad 2D, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>