Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami.

Warsztaty Biura Karier 9-10 maja 2015 r.

Warsztaty poprowadzi Marcin Jackowski, certyfikowany trener PRINCE2® oraz P3O® Approved Trainer oraz  MoP® Registered Practitioner (APM Group)  także MSP® Approved Trainer.

Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską: 

•    Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?
•    Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?

Celem szkolenia jest również poznanie skutecznych metod zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK (Project Management Body of Knowledge) opracowanym przez Amerykański Instytut Zarządzania Projektami (PMI) oraz zastosowanie technik metodyki PRINCE2, zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe.

Do głównych celów szkolenia możemy zaliczyć m.in.:

•    Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami. 
•    Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc.
•    Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Szkolenia prowadzone są metodą wykładową i warsztatową.

Część wykładowa prowadzona jest w oparciu o przygotowaną przez prowadzącego prezentację multimedialną i wzbogacana jest poprzez zastosowanie dyskusji moderowanej, wymianę doświadczeń uczestników oraz analizy przypadków projektowych.

Część warsztatowa obejmuje:

•    ćwiczenia w małych grupach,
•    ćwiczenia indywidualne,
•    analizy przypadków,
•    dyskusję moderowaną,
•    wymianę doświadczeń uczestników.

Dobór formy i zakresu szkolenia poparte doświadczeniem zawodowym i trenerskim prowadzącego zapewniają uczestnikom kompleksowe omówienie tematyki projektów oraz zdobycie praktycznych umiejętności.

Trener:  Marcin Jackowski

Certyfikowany PRINCE2® oraz P3O® Approved Trainer oraz  MoP® Registered Practitioner (APM Group)  także MSP® Approved Trainer, trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach, z wykształcenia ekonomista ze specjalizacjami zarządzanie firmą oraz rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1998 r.). Ukończył, z oceną celujący, studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2007). Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad dziesięcioletnią praktykę w działach marketingu, sprzedaży, serwisu i projektów. Prowadził i uczestniczył w projektach informatycznych, wdrożeniowych, szkoleniowych, marketingowych oraz geodezyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowanie projektami, działem serwisu oraz sprzedaży. Z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu zarządzani projektami (PRINCE2, IPMA) z doświadczeniami i realiami gospodarczymi. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty z zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem w projektach i warsztaty MS Project.

Informacje organizacyjne

CZAS: 9-10 maja (sobota – niedziela), godziny: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl