W dniach 21-23 maja 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

I część miała miejsce na terenie Politechniki Warszawskiej (Mała Aula Gmachu Głównego) i została otwarta przez Prorektora ds. Studiów prof. nzw. dr. hab. inż. Krzysztofa Lewensteina, Kanclerz ds. Rozwoju Annę Rogowską oraz Kierownika projektu PRPW dr. inż. Rafała Ruzika. Pierwsza sesja dotyczyła rozwoju studiów na Politechnice Warszawskiej, druga obejmowała tematykę internacjonalizacji. Prelekcję podsumowującą ewaluację Projektu wygłosiła Zofia Polańska z firmy Evaluation for Government Organizations s.c.

Druga część konferencji miała miejsce w Hotelu Windsor w Jachrance. I część prezentacji dotyczyła staży/praktyk studenckich, druga tematu Life Long Learning. Trzecia część konferencji została przeprowadzona w postaci panelu dyskusyjnego, którego celem  było znalezienie odpowiedzi na pytanie W jaki sposób zachować trwałość Projektu?