AKTUALNOŚCI
„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe
„Systemy Inteligentnych Budynków”
Zamówienia Publiczne
28.01.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PN promocja: ZP/PRPW/P/PN/1

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PN promocja.pdf
22.01.2010 - Biuro ds. projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” posiada wolne stanowisko pracy Samodzielny referent ds. projektów.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod wskazanym adresem: http://www.bk.pw.edu.pl/oferta_det.php?id=5857
Zamówienia Publiczne
13.01.2010 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak postepowania: ZP/PRPW/P/PN/1

Materiały do pobrania:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I.doc
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II.doc
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III.doc
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część IV.doc
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część V.doc
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI.doc
Zamówienia Publiczne
06.01.2010 - Odpowiedź na pytania wykonawców nr 2
Materiały do pobrania:
- Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 2.pdf
Zamówienia Publiczne
04.01.2010 - Odpowiedzi na pytania wykonawców
Materiały do pobrania:
- Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf
Zamówienia Publiczne
23.12.2009 - Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostawę elementów promocyjnych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu 440920-2009.pdf
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 - SOPZ do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 5 - Wzór umowy do SIWZ.pdf
Zamówienia Publiczne - wybrana oferta
11.12.2009 - Wybrana najkorzystniejsza oferta

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie wyniku postępowania rozstrzygającego najkorzystniejszą ofertę 414504-2009.pdf
Zamówienia Publiczne
02.12.2009 - Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę druku przygotowanych zasad „Procedury uczelniane Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej” - realizacja w ramach Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu 414504-2009.pdf
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2 - Wykaz usług do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy do SIWZ.pdf
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy do SIWZ.pdf
- Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.pdf
22.01.2010
Ponad 2,2 mln zł wyniosą stypendia naukowe przyznane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

28 stycznia 2010 r. już po raz drugi zostaną wręczone, przyznane przez Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, stypendia naukowe dla doktorantów i młodych doktorów, a także naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich. W zakończonych konkursach, Komisja Konkursowa Centrum wyłoniła 75 beneficjentów, którzy na realizację prac badawczych w jednostkach Uczelni, jak i na realizację badań w ośrodkach zagranicznych otrzymają w sumie ponad 2,2 mln zł. Stypendia są współfinansowane w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom, przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierza Kurnika i Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych, prof. Stanisława Janeczko, odbędzie się 28 stycznia br., o godzinie 16.00, w sali 134 Gmachu Głównego Politechniki.

Centrum Studiów Zaawansowanych - jest pozawydziałową jednostką Politechniki Warszawskiej. Zasadniczym celem działalności Centrum Studiów Zaawansowanych jest podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzonych przez nich badań. Znakomita kadra naukowa współpracująca z Centrum, interdyscyplinarność oferty dydaktycznej oraz realizowane programy, w tym również stypendialne, służą wspieraniu naukowej pasji młodych naukowców. Radę Programową Centrum tworzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, a także Polskiej Akademii Nauk.

W 2008 r. Centrum przystąpiło do projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, otrzymując 22 mln zł na realizację, w latach 2008-2015, zadań skierowanych do społeczności akademickiej uczelni - programy stypendialne oraz staże i szkolenia dla kadry i doktorantów.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl
31.12.2009
Kursy języka angielskiego w semestrze letnim i zimowym 2010 r.
 • Kursy języka angielskiego akademickiego z elementami języka technicznego: poziom B1 oraz B2;
 • Kursy języka angielskiego akademickiego z elementami języka zarządzania i administracji: poziom A2, B1 oraz B2.
  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.
Zapisy na kursy w dniach: 05.01.2010 r. - 30.01.2010 r.
Kursy rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2009/10. Początek semestru 22 lutego 2010 r.
Szczegóły na stronie: http://www.kl.sjo.pw.edu.pl
09.11.2009
Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza doktorantów Uczelni do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (30.11-01.12.2009 r.) oraz „Zarządzanie projektami” (2-4.12.2009 r.). Szkolenia odbywać się będą w sali 152 Gmachu Głównego PW, w godzinach 9:00-18:00.

Ponadto 23 listopada (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne zamknięte dla uczestników szkolenia, którego celem będzie szczegółowe poznanie przez trenerów zakresu wiedzy i oczekiwań uczestników odnośnie problematyki poruszanej w szkoleniu.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl
20.10.2009
Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o naukowe stypendia dla młodych doktorów. Spotkanie informacyjne dla kandydatów odbędzie się 27 października 2009 r. o godz.15.15 w sali 152 w Gmachu Głównym PW.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl
19.10.2009
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku zaprasza na kurs „Nowoczesne techniki wizualne w pracy dydaktycznej; od podstaw do biegłości”
Szczegóły na stronie: http://www.ich.pw.plock.pl/kurs/index.htm
07.10.2009
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na:
Warsztaty:
 • Warsztat „Skuteczne metody poszukiwania rozwiązań”, 08.10.2009 r., godz. 9.00-17.00.
 • Warsztat „Co powinieneś wiedzieć zanim podejmiesz pracę”, 13.10.2009 r., godz. 15.00-17.30,
  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej.
 • Warsztat „Wywieranie wpływu na ludzi”, 17.10.2009 r., godz. 9.00-17.00.
Indywidualne konsultacje:
 • Ze specjalistą prawa pracy, 13.10.2009 r., godz. 15.00-17.30.
 • Dokumenty aplikacyjne (CV, LM) w języku angielskim, 13.10.2009 r.
 • ABC poszukiwania pracy, 13.10.2009 r.
 • Dokumenty aplikacyjne (CV, LM) w języku angielskim, 23.10.2009 r.
 • Coaching - narzędzie rozwoju osobistego, 29.10.2009 r.
 • Dokumenty aplikacyjne (CV, LM) w języku angielskim, 30.10.2009 r.
Szczegóły na stronie: http://www.bk.pw.edu.pl/warsztaty.php?id=602
02.10.2009
Centrum Studiów Zaawansowanych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu na stypendia dla doktorantów. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 października 2009 r. o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl
01.10.2009
Zapraszamy do udziału w kursie: „Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego”, prowadzonego przez profesora Jana Mielniczuka. Rozpoczęcie kursu w środę 21 października 2009 r. o godz. 17.00.
Szczegóły na stronie: http://www.mini.pw.edu.pl/tikiwiki/tiki-index.php?page=kursy_prpw
01.10.2009
Do 3 października trwa rekrutacja na nowe studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej „Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej”
Szczegóły na stronie: http://www.isep.pw.edu.pl/PIMEEO/index.php
28.09.2009
Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przyjazdów wykładowców z zagranicznych uczelni na WYKŁADY ZAPRASZANE na rok 2009 oraz 2010.
Zapraszamy na stronę www.cwm.pw.edu.pl w celu pobrania wymaganych dokumentów.
18.09.2009
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na:
 • Warsztat „Sztuka prezentacji najpiękniejszą ze sztuk” - 19.09.2009 r., godz. 9.00-17.00.
 • Warsztat „Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, czyli o sztuce radzenia sobie z własnym stresem”
  - 25.09.2009 r., godz. 9.00-17.00.
 • Warsztat „Rozwiązywanie konfliktów” - 03.10.2009 r. (sobota), godz. 9.00-17.00.
 • Bezpłatne konsultacje dokumentów aplikacyjnych pisanych w języku angielskim (CV, list motywacyjny)
  - 29.09.2009 r. (wtorek), godz. 8:30-13:30
 • Bezpłatne konsultacje z prawa pracy - 29.09.2009 r. (wtorek) w godz.13:30-16.00
Szczegóły na stronie: http://www.bk.pw.edu.pl/
17.09.2009
Dyrektor CSZ ogłasza konkurs o stypendia naukowe dla doktorantów.
Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie wypłacane będzie przez okres maksymalnie 2 lat. Wnioski można składać w dniach od 5 do 16 października 2009 r. w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl
17.09.2009
Profesorowie wizytujący - nowy projekt Centrum Studiów Zaawansowanych
W nowym roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczyna realizację nowego projektu Profesorowie wizytujący (Visiting professors)
>Więcej
16.09.2009
Zapraszamy na jesienną edycję studiów podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Warszawską w roku akademickim 2009/2010 r. Plan i program nauczania wybranych kierunków studiów podyplomowych dostosowano do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”
>Więcej
03.09.2009
22 września rozpoczną się zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. Zapisy odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki do dnia 8 października, z wyłączeniem czwartku 1 października.
Szczegóły na stronie: http://www.utw.pw.edu.pl/zapisy.htm
23.04.2009
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej organizuje 16-17 i 23-24 maja 2009 kurs dla studentów i doktorantów w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2009.
Szczegóły na stronie: http://www.ch.pw.edu.pl/3wm/upl/1240394182.pdf
05.02.2009
Dnia 10 lutego 2009 roku o godzinie 10.00 w sali 208 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek zaangażowanych w realizację projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
08.01.2009
Centrum Studiów Zaawansowanych ogłosiło konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl/
05.12.2008
Centrum Studiów Zaawansowanych ogłosiło konkursy na stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.
Szczegóły na stronie: http://www.csz.pw.edu.pl/
04.12.2008
Studium Języków Obcych organizuje kursy języka angielskiego dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
Szczegóły na stronie: http://www.sjo.pw.edu.pl/
03.12.2008
Centrum Współpracy Międzynarodowej organizuje spotkanie szkoleniowe dla zadań z obszaru studiów anglojęzycznych. Odbędzie się ono 4 grudnia 2008 r. w sali 152 w Gmachu Głównym.
LINKI: