STUDIA PODYPLOMOWE
Zapraszamy na jesienną edycję studiów podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Warszawską w roku akademickim 2009/2010 r.

Plan i program nauczania wybranych kierunków studiów podyplomowych dostosowano do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

 1. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

 2. Inżynieria systemów informatycznych zarządzania i wspomagania decyzji

 3. Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość

 4. Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych

 5. Podyplomowe Studium Pedagogiczne

 6. Przekształtniki i Magazyny Energii dla Energetyki Odnawialnej

 7. Nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce

 8. Informatyka w systemach kontrolno-pomiarowych

 9. Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

 10. Nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny transport zelektryfikowany

 11. Systemy inteligentnych budynków

 12. Systemy informacji przestrzennej

 13. Mechatronika w kształceniu zawodowym

 14. Automatyka

 15. Komputerowe wspomaganie projektowania i podstawy wzornictwa przemysłowego

 16. Informatyczne systemy zarządzania

 17. Diagnostyka Techniczna i Eksploatacja Systemów Technicznych

 18. Automatyzacja w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym

 19. Logistyka w przedsiębiorstwie

 20. Zarządzanie nieruchomościami

 21. Fizyka dla nauczycieli subregionu płockiego

 22. Wiedza o Unii Europejskiej i wykorzystaniu funduszy europejskich

Pełną ofertę studiów podyplomowych można znaleźć na stronie Politechniki Warszawskiej
LINKI: