BIURO PROJEKTU
Adres:
ul. Noakowskiego 3 pok. 50
00-664 Warszawa
Pracownicy:
dr inż. Rafał Ruzik - kierownik Biura (kierownik Projektu)
r.ruzik@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 93
mgr Katarzyna Dzianach-Śliwa
k.dzianachsliwa@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88
mgr Wioletta Gustaw
w.gustaw@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 89
mgr Katarzyna Szwedor
k.szwedor@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88
mgr Emilia Żak
e.zak@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 89
mgr Katarzyna Ustrycka
k.ustrycka@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88
mgr Patrycja Orczykowska
p.orczykowska@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 89
mgr Tomasz Błażej
t.blazej@pr.pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88
Sławomir Zadrożny
s.zadrozny@pr.pw.edu.pl
tel. 790 023 549
LINKI: