MATERIAŁY
Logotypy do pobrania z dnia 02.10.2009 r.
Zasady promocji - wytyczne z dnia 29.09.2009 r.
Wytyczne dotyczące realizacji projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” z dnia 21.09.2009 r.
Załącznik do listy płac - szablon z dnia 21.09.2009 r.
Zarządzenie nr 20/2009 Rektora PW w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanego z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Zarządzenie nr 47/2008 Rektora PW w/s utworzenia Biura ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Decyzja nr 120/2008 Rektora PW w/s powołania Rady Programowej Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Uchwała nr 9/XLVII/2008 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Biura ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Zarządzenie nr 49/2008 Rektora PW w sprawie trybu finansowania realizacji w Politechnice Warszawskiej Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Informacja i promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym wytyczne dotyczące oznaczania projektów oraz różne wersje logotypów.
LINKI: