ZADANIA PROJEKTU
Zadania 1–20 Zadanie 21 Zadania 22–39 Zadania 40–55  
Zadanie 1
Zarządzanie projektem „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”
Biuro ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

Zadanie 2
Promocja projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”
Biuro ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

Zadanie 3
Programy stypendialne
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
http://www.csz.pw.edu.pl

Zadanie 4
Staże i szkolenia dla kadry i doktorantów
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
http://www.csz.pw.edu.pl

Zadanie 5
Tworzenie i modernizacja studiów, podręczników multimedialnych zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość
Ośrodek Kształcenia na odległość – OKNO Politechniki Warszawskiej

Zadanie 6
Internetowe wspomaganie edukacji studentów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

Zadanie 7
Realizacja e-podręczników na kierunku Inżynieria Materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej

Zadanie 8
Przygotowanie materiałów i uruchomienia internetowego nauczania w zakresie Geodezji i Kartografii
Wydział Geodezji i Kartografii

Zadanie 9
Tworzenie multimedialnego środowiska nauczania fizyki
Wydział Fizyki

Zadanie 10
Przygotowanie i realizacja zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki dla studentów I roku w zakresie matematyki i fizyki dla studentów ośrodka w Płocku
Wydział Fizyki
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

Zadanie 11
Opracowanie procedur uczelnianych systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji

Zadanie 12
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji Uczelni
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji

Zadanie 13
Wsparcie działalności Biura Karier Politechniki Warszawskiej
Biuro Karier
http://www.bk.pw.edu.pl/

Zadanie 14
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego PW
Wydział Chemiczny

Zadanie 15
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW
Wydział Elektryczny

Zadanie 16
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Fizyki PW
Wydział Fizyki

Zadanie 17
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zadanie 18
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki PW
Wydział Mechatroniki

Zadanie 19
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku

Zadanie 20
Praktyki długoterminowe dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
LINKI: