Katarzyna Ustrycka

Ten użytkownik nie wpisał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Strona domowa: http://www.pr.pw.edu.pl


Wpisy Katarzyna Ustrycka

Warsztaty: Zarządzanie projektami cz.1 i 2 28.02.-1.03. Płock

Jeśli chcesz poznać jego podstawy i bez kompleksów brać udział w przyszłych zawodowych projektach bądź wykorzystać tę wiedzę do prowadzenia osobistych mini-projektów przyjdź na 2-dniowy warsztat „Zarządzanie projektem” 28.02-1.03.2015 r. godz. 9-17. 

Warsztaty Biura Karier>>

Więcej >

Warsztaty: Aktywne metody poszukiwania pracy oraz tworzenia efektywnych dokumentów aplikacyjnych – 22 lutego 2015

Zastanawiasz się, dlaczego inni nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a Ty już jakiś czas szukasz i nic? Czy aby na pewno korzystasz ze wszystkich alternatyw na rynku pracy?

Warsztaty Biura Karier>>

Więcej >

Warsztaty z zakresu negocjacji – 21 lutego 2015

Cele warsztatu:

  • zdefiniowanie podstawowych pojęć w negocjacjach
  • rozwinięcie umiejętności argumentowania, wskazanie metod i technik postępowania w procesie negocjacji
  • poznanie znaczenia umiejętności interpersonalnych w negocjacjach
  • przedstawienie technik wywierania wpływu na drugą stronę podczas procesu negocjacji

Warsztaty Biura Karier>>

Więcej >

Profesor wizytujący – Dr Carlos Garcia – Mateo

 Dr Carlos Garcia – Mateo z National Centre for Metallurgical Research (Hiszpania) wygłosi serię wykładów: Advanced Bainitic Steels: Transformation, Microstructure and Properties.

23-26.02.2015 oraz 2, 3, 5, 6.03.2015

Szczegółowe informacje>>

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Victor Goryunov

Profesor Victor Goryunov z Department of Mathematical Science, University of Liverpool (UK) wygłosi wykład:

Local invariants of framed fronts in 3-manifolds

05.02.2015, godz.14:15, s. 403, Instytut Matematyczny PAN

Szczegółowe informacje>>

Profesor wizytujący – prof. Maxim Kazaryan

Profesor Maxim Kazaryan z Mathematical Steklov Institute, RAS oraz Higher School of Economics w Moskwie (Rosja) wygłosi wykład: 
Mathematical Physics of Hurwitz Numbers: Stratification of Hurwitz Spaces and Singularities

05.02.2015, godz.15:15, s. 403, Instytut Matematyczny PAN

Szczegółowe informacje>>

Wyniki “Zdobądź stypendium na staż”- III edycja

W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Maxim Kazaryan

Profesor Maxim Kazaryan z Mathematical Steklov Institute, RAS oraz Higher School of Economics w Moskwie (Rosja) wygłosi wykład:

Mathematical Physics of Hurwitz Numbers: Hurwitz Numbers and Moduli Spaces of Curves

27.01.2015, godz.14:15, s.403, Instytut Matematyczny PAN

Warsztaty: Kreatywne Myślenie

PROGRAM:

1.     Kreatywność – wprowadzenie. Co to jest kreatywność? Cechy osoby kreatywnej. 
2.     Zasady ułatwiające kreatywne rozwiązywanie zadań.
3.     Bariery w myśleniu kreatywnym.
4.     Techniki kreatywnego myślenia.
5.     Twórcze rozwiązywanie problemów: Metoda 6 kapeluszy
6.     Klasyczna burza mózgów.
7.     Sposoby tłamszenia pomysłów („mordercy pomysłów”).
8.     Trening abstrakcyjnego myślenia.

Warsztaty Biura Karier 1 lutego 2015 r.

Więcej >

Warsztaty: Zarządzanie sobą w czasie

Cele warsztatu:

•   nabycie umiejętności określania celów i skutecznego planowania
•   dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
•   nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i „złodziejami czasu”
•   poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
•   wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz planowania (krótko- i długoterminowego)

Warsztaty Biura Karier 31 stycznia 2015 r.

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Francesco dell’Isola

Profesor Francesco dell’Isola z Universita do Roma “La Spienza” (Włochy) wygłosi serię 30 godzinnych wykładów:

Generalized continuum models with application to smart Structures, composites and biomechanics

Wydział Inżynierii Produkcji PW, Gmach NT , 19.01.2015 – 31.01.2015.

Szczegółowe informacje>>

Obóz zimowy z warsztatami z Design Thinking

Zapraszamy do udziału w zimowym obozie studenckim z warsztatami z Design Thinking zorganizowanym dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej!

Obóz odbędzie się w dniach od 15 do 21 lutego 2015 roku w ośrodku „12 Dębów” w Zaździerzu w województwie mazowieckim (miejscowość oddalona 120 km od Warszawy).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (formularz do pobrania tutajdo 26 stycznia 2015 r. na adres niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl. O zakwalifikowaniu się na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

* Udział w obozie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy>>

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż III edycja – dokumenty do 22.01.2015

Ogłaszamy III edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż.

Dokumenty należy składać od 14 stycznia do 22 stycznia 2015 r., do godz. 13:00.

 Szczegółowe informacje >>

Więcej >

CAS/37/POKL i CAS/38/POKL – konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza KONKURSY DODATKOWE NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE dla doktorantów (CAS/37/POKL) oraz nauczycieli akademickich (CAS/38/POKL).

termin realizacji: luty-czerwiec 2015

Szczegółowe informacje >>

Więcej >

Spotkanie informacyjne – stypendium stażowe III edycja

W środę, 14 stycznia o godz. 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego (III edycja).

Spotkanie odbędzie się w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

W konkursie stażowym można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać od 14 do 22 stycznia 2015 r. (do godz. 13.00).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/staze/konkurs-iii-edycja/

Więcej >

Wesołych Świąt!

Profesor wizytujący – prof. Tomasz Wielicki

Profesor Tomasz Wielicki z Craig School of Business, California State University (USA) wygłosi serię wykładów:

IDEAS, TOOLS AND SKILLS FOR MODERN MANAGEMENT

5, 12, 19, 12.2014, s. 315, Wydział Zarządzania PW  (ul. Narbutta 85, Warszawa)

Centrum Studiów Zaawansowanych PW >>

Testy psychologiczne – zostań kowalem swojego sukcesu 8 i 9 grudnia

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli zastanawiasz się nad tym jaka/-i jesteś? Co jest Twoją mocną stroną? Jakie środowisko pracy byłoby dla Ciebie najbardziej ekologiczne?

Zapraszamy do udziału w testach psychologicznych i konsultacjach z psychologiem.

Testy psychologiczne Biura Karier - zostań kowalem swojego sukcesu 8 i 9 grudnia

Więcej >

Rozmowa kwalifikacyjna 14 grudnia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Podczas szkolenia zostaną zastosowane aktywne metody pracy warsztatowej oraz symulacje z wykorzystaniem video kamery. Uczestnicy będą mogli przeanalizować swoje mocne i słabe strony dotyczące autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztaty Biura Karier 14 grudnia 2014

Więcej >

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 13 grudnia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników prawidłowych technik autoprezentacyjnych,  zwiększenie wiarygodności i skuteczności osobistej oraz nabycie umiejętności oceny własnych możliwości i kompetencji. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami, które pomogą skutecznie zaprezentować im własną osobę podczas egzaminu ustnego, prezentacji przed szerszą grupą słuchaczy czy w dalszej perspektywie: podczas rozmowy kwalifikacyjnej i w relacjach zawodowych.

Warsztaty Biura Karier 13 grudnia 2014 r.

Więcej >