Projekt jest podzielony na 58 zadań, posiadających jasno określone cele, kierowników i zespoły realizujące prace w wyodrębnionych etapach oraz sprecyzowane rezultaty niezbędne do osiągnięcia celu głównego Projektu:

Szczegółowy opis zadań, ze wskazaniem jednostek zaangażowanych w ich realizację, można znaleźć na poszczególnych podstronach.