zadanie 1
Zarządzanie projektem Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

zadanie 2
Promocja projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Biuro ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

zadanie 3
Programy stypendialne
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

zadanie 4
Staże i szkolenia dla kadry i doktorantów
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

zadanie 5
Tworzenie i modernizacja studiów, podręczników multimedialnych oraz zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość – realizowane przez Ośrodek Kstzałcenia na Odległość (OKNO).

zadanie 6
Internetowe wspomaganie edukacji studentów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku – realizowane przez Politechnikę Warszawska Filia w Płocku.

zadanie 7
Realizacja e-podręczników na kierunku Inżynieria Materiałowa – realizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

zadanie 8
Przygotowanie materiałów i uruchomienia internetowego nauczania w zakresie geodezji i kartografii- realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii PW.
http://moodle.gik.pw.edu.pl/

Zadanie 9
Tworzenie multimedialnego środowiska nauczania fizyki – realizowane na Wydziale Fizyki PW.

Internetowe Laboratorium Fizyki: ilf.if.pw.edu.pl
kursy online z fizyki: http://fizyka.if.pw.edu.pl/moodle
wirtualne eksperymenty z fizyki w LabVIEW: http://wlf.if.pw.edu.pl

zadanie 10
Przygotowanie i realizacja zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki dla studentów I roku

  1. Wydział Fizyki
  2. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  3. Politechnika Warszawska Filia w Płocku 

zadanie 11
Opracowanie procedur uczelnianych systemu zapewnienia jakości kształcenia
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji

zadanie 12
Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji Uczelni
Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji

zadanie 13
Wsparcie działalności Biura Karier Politechniki Warszawskiej
Biuro Karier

zadanie 14
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego PW
Wydział Chemiczny

zadanie 15
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW
Wydział Elektryczny

zadanie 16
Staże  długoterminowe dla studentów Wydziału Fizyki PW
Wydział Fizyki

zadanie 17
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

zadanie 18
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki PW
Wydział Mechatroniki

zadanie 19
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

zadanie 20
Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych