zadanie 22
Przygotowanie studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

zadanie 23
Opracowanie programów oraz materiałów dydaktycznych dla studiów doktoranckich z zakresu technik satelitarnych na Wydziale Geodezji i Kartografii
Wydział Geodezji i Kartografii

zadanie 24
Rozwój kierunku studiów biotechnologia PW
Wydział Chemiczny

zadanie 25
Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności – informatyka przemysłowa – na Wydziale Mechatroniki
Wydział Mechatroniki

zadanie 26
Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku międzywydziałowych dwustopniowych stacjonarnych studiów dziennych – inżynieria biomedyczna

Wydział Mechatroniki

zadanie 27
Rozszerzenie oferty edukacyjnej o II stopień kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii
Wydział Geodezji i Kartografii

zadanie 28
Przygotowanie studiów II stopnia w kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

zadanie 29
Przygotowanie i realizacja nowego kierunku studiów – edukacja techniczno -informatyczna na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

zadanie 30
Modyfikacja kształcenia i materiałów dydaktycznych dla specjalności – procesy i produkty biomedyczne – na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

zadanie 31
Modernizacja specjalności – informatyzacja technologii chemicznej – oraz rozszerzenie oferty o wykłady w języku angielskim
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

zadanie 32
Modyfikacja programów nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn wprowadzająca zagadnienia ochrony środowiska przed skutkami motoryzacji
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

zadanie 33
Modyfikacja kształcenia na Wydziale Fizyki w zakresie wykorzystywania technik i technologii jądrowych w gospodarce narodowej
Wydział Fizyki

zadanie 34
Modyfikacja programów nauczania na kierunku inżynieria środowiska i kierunku ochrona środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

zadanie 35
Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku dwustopniowych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów – mechatronika
Wydział Mechatroniki

zadanie 36
Przygotowanie i modernizacja programów studiów oraz materiałów dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym
Wydział Elektryczny

zadanie 37
Rozwój działalności dydaktycznej w zakresie matematyki przemysłowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

zadanie 38
Modyfikacja planów i programów studiów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

zadanie 39
Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego
Centrum Współpracy Międzynarodowej