zadanie 40
Przygotowanie i realizacja studiów anglojęzycznych II stopnia na Wydziale Architektury
Wydział Architektury

zadanie 41
Opracowanie, uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych  magisterskich (II stopnia) na specjalności robotics
Wydział Mechatroniki

zadanie 42
Rozwój kształcenia anglojęzycznego na kierunku computer science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

zadanie 43
Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie kształcenia w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

zadanie 44
Opracowanie, uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych inżynierskich I i II stopnia w zakresie inżynierii fotonicznej – photonics engineering
Wydział Mechatroniki

zadanie 45
Opracowanie i uruchomienie międzywydziałowych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie – optics in science and engineering
Wydział Mechatroniki

zadanie 46
Przygotowanie i realizacja studiów w języku angielskim na kierunku elektrotechnika
Wydział Elektryczny

zadanie 47
Modernizacja treści programowych na kierunku electrical and computer engineering
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

zadanie 48
Studia anglojęzyczne I i II stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka – aerospace engineering oraz na kierunku energetyka – power engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

zadanie 49
Seminarium pedagogiczne (kurs) dla doktorantów i nowo przyjętych asystentów
Seminarium pedagogiczne

zadanie 50
Przygotowanie i realizacja kursu – Nowoczesne techniki wizualne w pracy dydaktycznej, od podstaw do biegłości
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

zadanie 51
Przygotowanie i realizacja cyklu szkoleń – Tworzenie i publikacja multimedialnych materiałów dydaktycznych w sieci Internet i na DVD
Wydział Mechatroniki

zadanie 52
Przygotowanie i realizacja kursów języków obcych dla kadry akademickiej oraz podnoszenie kwalifikacji lektorów
Studium Języków Obcych

zadanie 53
Przygotowanie i koordynacja serii kursów – Matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

zadanie 54
Uniwersytet Trzeciego Wieku
UTW

zadanie 55
Ewaluacja projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Biuro ds. projektu PRPW

zadanie 56
Kursy specjalistyczne dla osób spoza społeczności akademickiej:
Komunikacja elektroniczna dla osób nieposiadających wykształcenia technicznego”
Współczesne techniki przekazu multimedialnego

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych