zadanie 57. staże długoterminowe

W ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej od 2009 roku przyznawane są stypendia pozwalające na udział w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach oraz instytucjach zarówno w kraju jak i za granicą. Do tej pory możliwość skorzystania z takiego programu mieli studenci 7 Wydziałów PW w ramach zadań 14 – 20 (więcej w zakładce zadania Projektu).

Wychodząc naprzeciw studentom pozostałych Wydziałów uruchomione zostało zadanie 57., którego celem jest sfinansowanie 3-miesięcznych pobytów stażowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach naukowych.

zadanie 58 Wsparcie kształcenia niepełnosprawnych studentów i doktorantów PW

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej, w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej we współpracy z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych w PW, uruchomiono nowe zadanie.

Swoim zasięgiem działanie to obejmie niepełnosprawnych studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. W oparciu o doświadczenia Sekcji oraz raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”, w ramach zadania przewidziano formy wsparcia opisane w zakładce.