Zadanie 21 polegało na utworzeniu i modernizacji studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej.
W ramach tego zadania udało się uruchomić  18 nowych kierunków studiów oraz zmodernizować programy na kolejnych 7 kierunkach.

jednostka organizacyjna nazwa zadanie
Wydział Mechatroniki mechatronika w kształceniu zawodowym nowe studia
aparatura pomiarowa
w systemach zarządzania jakością
nowe studia
informatyczne systemy zarządzania nowe studia
informatyka przemysłowa nowe studia
automatyka modernizacja
Wydział Elektryczny nowoczesne metody analiz w elektroenergetyce nowe studia
informatyka w systemach
kontrolno-pomiarowych
nowe studia
metody i narzędzia inżynierii oprogramowania nowe studia
nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny
transport zelektryfikowany
nowe studia
przekształtniki i magazyny
energii dla energetyki odnawialnej
nowe studia
systemy inteligentnych budynków nowe studia
Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
telekomunikacja, informatyka i zarządzanie modernizacja
zarządzanie zasobami IT:
architektury, procesy, standardy, jakość
modernizacja
inżynieria systemów informatycznych zarządzania
i wspomagania decyzji
modernizacja
systemy transmisji radiowej i technik multimedialnych nowe studia
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
diagnostyka techniczna
i eksploatacja systemów technicznych
nowe studia
automatyzacja w przemyśle
rafineryjnym i petrochemicznym
nowe studia
zarządzanie nieruchomościami nowe studia
wiedza o Unii Europejskiej
i wykorzystaniu funduszy europejskich
nowe studia
logistyka w przedsiębiorstwie modernizacja
fizyka dla nauczycieli subregionu płockiego nowe studia
Wydział Samochodów
i Maszyn Roboczych
komputerowe wspomaganie projektowania
i podstawy wzornictwa przemysłowego
nowe studia
Wydział Inżynierii Środowiska komputerowe systemy zarządzania energią
w obiektach budowlanych (BEMS)
nowe studia
Wydział Administracji
i Nauk Społecznych
podyplomowe studium pedagogiczne modernizacja
Wydział Geodezji
i Kartografii
systemy informacji przestrzennej modernizacja