Dokumenty finansowe/księgowe Projektu

beneficjenci Projektu

 1. Deklaracja i oświadczenie uczestnika PRPW nowy wzór od 11.03.2014 r.
 2. DEKLARACJA OŚWIADCZENIE wersja angielska nowy wzór od 11.03.2014 r.
 3. Zakres danych PRPW
 4. Instrukcja uczestnicy Projektu aktualizacja z dn.18.03.2011 r.
 5. Załącznik_do_instrukcji
 6. Zal2_zadnr_mm_mm_rrrr
 7. Zasady przyznawania stypendiow na staze PRPW nowa wersja od stycznia 2014 r.

promocja i informacja w ramach Projektu

 1. Logotypy do pobrania z dnia 02.10.2009 r. 
 2. Zasady wizualizacji w projekcie z dnia 04.11.2009 r.
 3. Prezentacja_wytyczne dla jednostek z dnia 11.2010 r.
 4. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów POKL wersja z dn. 31.12.2013 r.
 5. Informacje dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie
  www.efs.gov.pl
  lub na www.ncbr.gov.pl  

procedury i wytyczne dot. Projektu

 1. Wytyczne dotyczące realizacji projektu PRPW z dnia 21.09.2009 r.
 2. Procedura udzielania zamówień publicznych PRPW
 3. Procedura archiwizacji dokumentów finansowych PRPW
 4. Procedura monitoringu PRPW
 5. Procedura sprawozdawczości PRPW

zarządzenia, decyzje w sprawie Biura i Projektu

 1. Zarządzenie nr 47/2008 Rektora PW w/s utworzenia Biura ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
 2. Uchwała nr 9/XLVII/2008 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Biura ds. Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
 3. Decyzja nr 120/2008 Rektora PW w/s powołania Rady Programowej Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
 4. Zarządzenie nr 49/2008 Rektora PW w sprawie trybu finansowania realizacji w Politechnice Warszawskiej Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
 5. Zarządzenie 2/2009 – regulamin przyznawania stypendiów PRPW_z 2.02.2009
 6. Zarzadzenie Rektora 20/2009- W sprawie szczegółowych zasad postępowania związanego z realizacją projektu PRPW
 7. Zarządzenie nr 50/2010- Zmiana zakresu działania Biura ds. Projektu PRPW
 8. Decyzja Rektora nr 057/2013 z dnia 09/04/2013 w sprawie powołania Rady Programowej projektu “Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

dokumenty dotyczące realizacji Projektów z Funduszy Strukturalnych UE

 1. Zarzadzenie Rektora nr 14/2011 ws.archiwizowania dokumentow w projektach współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej _14.10.2011
 2. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL wytyczne obowiązujące od 01.09.2012 r.