Dnia 18.02.2015 Komisja Kwalifikacyjna ds. przydziału stypendiów na staże, w związku z możliwością wykorzystania dodatkowych środków w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych 41 stypendiów. Komisja zarekomendowała przyznanie stypendiów osobom znajdującym się na listach rezerwowych w ramach ogłoszonej III edycji konkursu. Propozycja Komisji została zatwierdzona przez Prorektora ds. Studiów prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztofa Lewensteina.

W przypadku studentów, którzy planowali rozpoczęcie stażu w lutym (w wynikach zaznaczono te osoby kolorem żółtym) ze względów formalnych warunkiem uzyskania stypendium jest przesunięcie terminu realizacji stażu, z datą jego rozpoczęcia najwcześniej od 2 marca 2015 r.

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 2. Wydział Inżynierii Materiałowej
 3. Wydział Chemiczny
 4. Wydział Transportu
 5. Wydział Geodezji i Kartografii
 6. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 7. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
 8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 9. Wydział Mechatroniki
 10. Wydział Fizyki
 11. Wydział Inżynierii Lądowej

Wszystkie osoby, które rozpoczynają staż w marcu, proszone są o niezwłoczne dostarczenie dokumentów do II etapu do 25 lutego 2015.

W pierwszej kolejności należy dostarczyć:

 • Deklarację uczestnictwa i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 4 – 1egz.
 • Oświadczenie ZUS i NNW – zał. nr 5 -1 egz.
 • Kwestionariusz osobowy SAP – zał. nr 6- 1 egz.

Porozumienie o organizacji staży długoterminowych oraz skierowanie na staż zostanie przygotowane przez Biuro ds. Projektu. Po odebraniu dokumentów student zawozi porozumienie do firmy, a następnie kompletne tj. podpisane przez osobę decyzyjną w firmie oraz PW składa w Biurze Projektu w 2 egzemplarzach  (1 egzemplarz zostaje w firmie). Skierowanie na staż w oryginale zostaje w firmie.