Zapraszamy Państwa do współpracy i przyjęcia na staż naszych studentów, dzięki czemu zdobędą oni niezbędną praktykę potrzebną im na rynku pracy.

Przyjmując  stażystę nie ponosicie Państwo żadnych kosztów z tym związanych, gdyż wszystkie koszty finansowane są w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyjęciem stażysty w ramach projektu PRPW należy:

1. wejść na stronę Biura Karier PW (www.bk.pw.edu.pl), w panelu Strefa dla Pracodawcy konieczne jest zarejestrowanie się, w przypadku firm już zarejestrowanych na portalu należy się zalogować.

2. w części Dodaj ofertę:  wybrać “STAŻ  PRPW”. Należy uzupełnić formularz,w tym podać dane firmy, opisać proponowane stanowisko dla stażysty i zakres prac z tym związany.

Po wypełnieniu formularza konieczne będzie potwierdzenie linku aktywacyjnego. Państwa oferta widnieć będzie na stronie Biura Karier (dostęp do ofert pracy/staży/praktyk ma ponad 15 600  osób) oraz pojawiać się będzie w newsletterze BK.

3. czekać na kontakt ze strony studenta.

Na pierwszym etapie procedury konkursowej student ubiegający się o stypendium musi złożyć wniosek o staż wraz z programem stażu. Na programie stażu wymagany jest podpis przedstawiciela pracodawcy (wyrażający wolę przyjęcia studenta na staż).

Jedynym kryterium wyboru stażystów, którzy otrzymają stypendium jest średnia ważona ocen ze studiów. Listy rankingowe umieszczone będą na stronie www.pr.pw.edu.pl . Jeżeli kandydat, który prowadził z Państwem wstępne rozmowy zakwalifikuje się do otrzymania stypendium podpisywane jest Porozumienie o organizacji staży pomiędzy Uczelnią a Firmą. Po zakończonym stażu konieczne jest, aby firma przyjmująca stażystę podpisała dokument “Zaświadczenie o odbyciu stażu”.

Informacje podstawowe:

  • czas trwania stażu: w ramach Projektu finansowane są staże trwające 3 miesiące,
  • minimalna liczba godzin stażu: 15 godzin tygodniowo,
  • termin realizacji stażu: od 1 luty do 30 czerwca 2015
  • wysokość stypendium: 1 000 zł miesięcznie,

W 2014 r.  przyznaliśmy 401  stypendiów stażowych. W III edycji konkursu do rozdania jest 150 stypendiów. Termin składania dokumentów w obecnym konkursie to 22 stycznia 2015 r. do godz. 13:00

Szczegółowe informacje oraz odpowiednie dokumenty znajdują się w podzakładce Konkurs – III edycja