Serdecznie zapraszamy na kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A2 skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Czas trwania kursu to 45 godz. Zegarowych. Utworzona zostanie 1 grupa.

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do 10 października (piątek) na adresniepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
* o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia

Więcej >