Wpisy otagowane przetarg

Przetarg ZP/PRPW/PN/5/2015

Zapraszamy do składania ofert na: Wykonanie usługi cateringowej wraz z dostawą i pełną obsługą podczas konferencji podsumowującej realizację projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2015

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów: AutoCad, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/3/2015

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/2/2015

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów: AutoCad 2D, MS Excel oraz MS Access na różnych poziomach zaawansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/11/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Kompleksową organizację obozu warsztatowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/10/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Wykonanie usługi cateringowej wraz z dostawą i pełną obsługą podczas ogólnouczelnianej konferencji dotyczącej praktyk studenckich.
Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

ZP/PRPW/PN/7/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcję materiałów promocyjnych oraz druk książki.
Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/6/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Kompleksową organizację obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2014

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje>>

ZP/PRPW/PN/8/2013

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, stresu i zarządzania emocjami oraz komunikacji interpersonalnej i asertywności dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=3092

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2013

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/3/2013

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na: Druk i produkcja materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Termin składania ofert mija: 01.08.2013, godzina 10:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg ZP/PRPW/PN/2/2013

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na Politechnice Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem oferty studiów anglojęzycznych”.

Termin składania ofert mija: 13.05.2013, godzina 11:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg ZP/PRPW/PN/1/2013

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na Produkcję i druk materiałów promocyjnych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Termin składania ofert mija: 13.03.2013, godzina 10:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.