Wpisy otagowane staże długoterminowe

Wyniki “Zdobądź stypendium na staż”- III edycja

W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Wyniki II edycji konkursu

We wtorek 20 maja 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż – II edycja 12.05.2014

W II edycji konkursu Zdobądź stypendium na staż dokumenty można składać już tylko do najbliższego poniedziałku.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.

Więcej informacji>>

Więcej >

Spotkanie informacyjne – stypendium stażowe

W czwartek, 24 kwietnia o godz. 16:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego.

Spotkanie odbędzie się w sali 315 w Gmachu Głównym PW.

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż – II edycja 12.05.2014

Ogłaszamy II edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż.

Zapraszamy studentów (z 9 Jednostek PW) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs. W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.

 *SPOTKANIE INFORMACYJNE  24 kwietnia 2014 r. o godz. 16:15, w sali 315 w Gmachu Głównym PW odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat konkursu stażowego

Szczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe – Wydział Chemiczny

Nowa edycja konkursu o stypendia na staże długoterminowe 2014! 

Konkurs o stypendia na 3-miesięczne staże – stypendium 870 zł za każdy miesiąc!

Składanie wniosków do 5 maja 2014

Rozstrzygnięcie konkursu: 12 maja 2014

Szczegółowe informacje>>

Wyniki konkursu “Zdobądź stypendium na staż”

We wtorek 25 marca 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże w ramach zadania 57 Projektu.

Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na staż z poszczególnych wydziałów. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Zwiększenie liczby stypendiów – staże studenckie

Miło nam poinformować, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej pula stypendiów przypadających na daną jednostkę Politechniki Warszawskiej uległa zwiększeniu. Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57 planowana liczba stypendiów na staże krajowe wynosiła 171. Obecnie mamy do rozdysponowania aż 364 stypendia na staże krajowe.

Więcej >

Aktualizacja dokumentacji konkursowej – staże studenckie

W związku ze zgłaszanymi uwagami zarówno ze strony studentów, jak i pracodawców, doprecyzowane zostały „Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na krajowe staże długoterminowe realizowane w ramach zadania 57 projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” oraz zaktualizowane zostały pytania i odpowiedzi w odniesieniu do konkursu dotyczącego możliwości zdobycia stypendium na staż.

Więcej >

Staże długoterminowe EiTI

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs:
I tura  – do 21 marca 2014, 30 stypendiów krajowych i 3 stypendia zagraniczne

Szczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego PW już wkrótce!

Spotkanie organizacyjne otwierające ostatnią edycję staży długoterminowych w ramach Zadania 14 projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego odbędzie się 5 marca 2014 (środa) o godz. 15:15 w T2 (Gmach Technologii).

Spotkanie poprowadzi Kierownik Zadania 14 – dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka.

Więcej informacji >>

Pracodawcy – oferty dla stażystów

Pracodawców zainteresowanych przyjmowaniem naszych studentów na staż, w ramach zadania 57 Staże długoterminowe, zapraszamy do nadsyłania swoich ofert bezpośrednio do Biura Karier PW.

email: biurokarier@bk.pw.edu.pl, tel.: (022) 234 63 67

Stypendium stażowe – sprawdź oferty i wybierz swoją wymarzoną

Przedstawiamy Wam oferty pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie przyjęciem stażystów w ramach zadania 57. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Lista pracodawców na stronie www Biura Karier PW>>

Staże długoterminowe na Wydziale Mechatroniki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu długoterminowego. Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. studenckich dr inż. Ksawerego Szykiedansa  k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www

Staże długoterminowe Wydział Elektryczny PW

Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie o stypendia na staże długoterminowe w Polsce i za granicą  w roku 2014 (długość stażu: 3-12 miesięcy).

Zgłoszenia do konkursu trwają do 17 lutego 2014 r.

Sczczegółowe informacje>>

Zdobądź stypendium na staż

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie konkursu na staże długoterminowe (zadanie 57. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej).

Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
sala 315, Plac Politechniki 1

czwartek 23 stycznia o godz. 16.15

Więcej >

Staże długoterminowe na Wydziale IChiP PW

Studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie o długoterminowe staże.

Wnioski należy składać do Dziekanatu pok. 179 do 15.12.2013.

Szczegółowe informacje oraz formularze >>

Staże długoterminowe Wydział Elektryczny PW

Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie o stypendia na staże długoterminowe w Polsce i za granicą  w roku 2014 (długość stażu: 3-12 miesięcy).

Zgłoszenia do konkursu trwają do 18 grudnia 2013 r.

Sczczegółowe informacje>>

II edycja konkursu-staże dla studentów Wydziału Chemicznego!

Konkurs o stypendia na 3-miesięczne staże – stypendium 850 zł za każdy miesiąc!
Składanie wniosków do 10 czerwca 2013!
Rozstrzygnięcie konkursu: 17 czerwca 2013

Więcej >

Staże długoterminowe na Wydziale Mechatroniki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu długoterminowego.

Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. studenckich dr inż. Ksawerego Szykiedansa  k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www