Wpisy otagowane staże

Wyniki “Zdobądź stypendium na staż”- III edycja

W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Spotkanie informacyjne – stypendium stażowe III edycja

W środę, 14 stycznia o godz. 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego (III edycja).

Spotkanie odbędzie się w sali 134 w Gmachu Głównym PW.

W konkursie stażowym można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać od 14 do 22 stycznia 2015 r. (do godz. 13.00).

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/staze/konkurs-iii-edycja/

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż – II edycja 12.05.2014

Ogłaszamy II edycję konkursu: Zdobądź stypendium na staż.

Zapraszamy studentów (z 9 Jednostek PW) studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia do składania aplikacji na konkurs. W konkursie można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.

 *SPOTKANIE INFORMACYJNE  24 kwietnia 2014 r. o godz. 16:15, w sali 315 w Gmachu Głównym PW odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat konkursu stażowego

Szczegółowe informacje>>

Zwiększenie liczby stypendiów – staże studenckie

Miło nam poinformować, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej pula stypendiów przypadających na daną jednostkę Politechniki Warszawskiej uległa zwiększeniu. Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57 planowana liczba stypendiów na staże krajowe wynosiła 171. Obecnie mamy do rozdysponowania aż 364 stypendia na staże krajowe.

Więcej >

Staże długoterminowe EiTI

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs:
I tura  – do 21 marca 2014, 30 stypendiów krajowych i 3 stypendia zagraniczne

Szczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego PW już wkrótce!

Spotkanie organizacyjne otwierające ostatnią edycję staży długoterminowych w ramach Zadania 14 projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego odbędzie się 5 marca 2014 (środa) o godz. 15:15 w T2 (Gmach Technologii).

Spotkanie poprowadzi Kierownik Zadania 14 – dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka.

Więcej informacji >>

Zdobądź stypendium na staż

Dnia 23 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne “Zdobądź stypendium na staż”, w którym licznie udział wzięli studenci zainteresowani konkursem.

Więcej >

Stypendium stażowe – sprawdź oferty i wybierz swoją wymarzoną

Przedstawiamy Wam oferty pracodawców, którzy wyrazili zainteresowanie przyjęciem stażystów w ramach zadania 57. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Lista pracodawców na stronie www Biura Karier PW>>

Staże długoterminowe na Wydziale Mechatroniki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu długoterminowego. Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. studenckich dr inż. Ksawerego Szykiedansa  k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www

Staże długoterminowe Wydział Elektryczny PW

Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie o stypendia na staże długoterminowe w Polsce i za granicą  w roku 2014 (długość stażu: 3-12 miesięcy).

Zgłoszenia do konkursu trwają do 17 lutego 2014 r.

Sczczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe Wydział Elektryczny PW

Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie o stypendia na staże długoterminowe w Polsce i za granicą  w roku 2014 (długość stażu: 3-12 miesięcy).

Zgłoszenia do konkursu trwają do 18 grudnia 2013 r.

Sczczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe na Wydziale Mechatroniki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu długoterminowego.

Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. studenckich dr inż. Ksawerego Szykiedansa  k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www

Staże długoterminowe na Wydziale EiTI PW 2013

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

II tura – do 22 maja 2013, 16 stypendiów krajowych i 2 stypendia zagraniczne oraz stypendia nieprzyznane w I turze

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www

Staże długoterminowe na Wydziale Chemicznym PW edycja 2013

Konkurs o stypendia na 3-miesięczne staże – stypendium 850 zł za każdy miesiąc!
Składanie wniosków do 5 maja 2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja 2013 r.
Szczegółowe informacje

Staże długoterminowe na Wydziale Fizyki

Uwaga studenci 3 roku studiów 1-ego stopnia oraz studenci studiów 2-ego stopnia!

W roku 2013 Wydział Fizyki przyznaje stypendia na odbycie co najmniej 3 miesięcznych długoterminowych staży. Studenci zainteresowani stypendium proszeni są o zapoznanie się z programem i ofertami staży krajowych i zagranicznych  na rok 2013, a także wskazówkami dla studentów.

Uwaga! Termin składania wniosków o stypendium na staże krajowe przedłużono do 12.04.2013 (p.117b)

Szczegółowe informacje>>

Staże długoterminowe – Wydział Chemiczny

Spotkanie organizacyjne otwierające edycję 2013 staży długoterminowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się 20 marca 2013 (środa) o godz. 15.15 w T3 (Gmach Technologii). Spotkanie poprowadzi dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka.

Serdecznie zapraszamy.

więcej informacji>>

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Elektrycznego PW

Studenci 2, 3, 4 roku studiów I stopnia i wszystkich semestrów studiów II stopnia Wydziału Eleketrycznego PW mogą otrzymać jednokrotnie stypendium z Wydziału w wysokości 12 300 zł na staż zagraniczny lub 2 700zł na staż w Polsce, oraz urlop okolicznościowy na realizację stażu. Do tej pory wszyscy aplikujący otrzymywali stypendia na staż zagraniczny.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 marca 2013 r. do godz. 14:00.

Więcej >

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego PW

Dnia 6 marca 2013 (środa) o godzinie 16.15 w AŚr (Gmach Technologii) odbędzie się seminarium sprawozdawcze, podczas którego Stypendyści edycji 2012 podzielą się swoimi doświadczeniami z odbytych staży.

Więcej informacji

Więcej >

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału BMiP

Rozpoczyna się rekrutacja na staże długoterminowe realizowane w roku 2013. Oferta skierowana jest do studentów kierunków technicznych studiujących na ostatnim roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Wnioski można składać do dnia 25.02.2013 r.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze dostępne są na stronie www

Staże długoterminowe na Wydziale Mechatroniki PW

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu długoterminowego.

Więcej >