Wpisy otagowane stypendia wyjazdowe

Konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe: dla doktorantów (CAS/35/POKL) oraz dla nauczycieli akademickich (CAS/36/POKL).

Więcej >

Konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/33/POKL) oraz Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/34/POKL)

spotkanie informacyjne 20 listopada 2013 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW

Więcej >

Wyniki oceny formalnej wniosków (naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich)

W odpowiedzi na konkurs CAS/31/POKL na naukowe stypendia wyjazdowe  dla doktorantów PW wpłynęły 24 wnioski, natomiast w konkursie CAS/32/POKL Centrum otrzymało 10 wniosków od nauczycieli akademickich PW.

Wszystkie wnioski złożone w obu konkursach przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia bieżących konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe to połowa maja br. 

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/29/POKL oraz dla nauczycieli akademickich CAS/30/POKL.

Więcej >

Wyniki oceny formalnej wniosków – naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich

W odpowiedzi na konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe CAS/29/POKL wpłynęło 25 wniosków od doktorantów PW, natomiast na konkurs CAS/30/POKL wpłynęło 18 wniosków od nauczycieli akademickich PW.

Ocenę formalną przeszły pozytywnie wszystkie wnioski. Wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe CAS/29/POKL i CAS/30/POKL to druga połowa grudnia 2012 r.

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWEDLA DOKTORANTÓW (CAS/29/POKL) oraz KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE  DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/30/POKL).

Spotkanie informacyjne 21 listopada 2012 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW

Formularze do pobrania dostępne na stronie www CSZ

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursu – stypendia wyjazdowe

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/26/POKL.

Więcej >

Wyniki – naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/26/POKL)

W odpowiedzi na konkurs CAS/26/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 9 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Jeden wniosek został odrzucony podczas oceny formalnej, pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu CAS/26/POKL to koniec marca 2012 r.

wyniki_cas26_pokl

Konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w 2012 roku, dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Więcej >

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych Stypendystom CSZ

Dnia 19 stycznia br. odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom IV i V edycji konkursów o stypendia naukowe i  naukowe stypendia wyjazdowe przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Więcej >