Wpisy otagowane stypendia

Dodatkowe stypendia

Dnia 18.02.2015 Komisja Kwalifikacyjna ds. przydziału stypendiów na staże, w związku z możliwością wykorzystania dodatkowych środków w projekcie „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowych 41 stypendiów.

Komisja zarekomendowała przyznanie stypendiów osobom znajdującym się na listach rezerwowych w ramach ogłoszonej III edycji konkursu

Szczegółowe informacje oraz dodatkowa lista stypendystów>>

Konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe: dla doktorantów (CAS/35/POKL) oraz dla nauczycieli akademickich (CAS/36/POKL).

Więcej >

Zdobądź stypendium na staż

Dnia 23 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne “Zdobądź stypendium na staż”, w którym licznie udział wzięli studenci zainteresowani konkursem.

Więcej >

Konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/33/POKL) oraz Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/34/POKL)

spotkanie informacyjne 20 listopada 2013 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW

Więcej >

Wyniki oceny formalnej wniosków (naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich)

W odpowiedzi na konkurs CAS/31/POKL na naukowe stypendia wyjazdowe  dla doktorantów PW wpłynęły 24 wnioski, natomiast w konkursie CAS/32/POKL Centrum otrzymało 10 wniosków od nauczycieli akademickich PW.

Wszystkie wnioski złożone w obu konkursach przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia bieżących konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe to połowa maja br. 

Staże długoterminowe na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/29/POKL oraz dla nauczycieli akademickich CAS/30/POKL.

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia naukowe dla młodych doktorów PW

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych PW rozstrzygnęła konkurs na stypendia naukowe dla młodych doktorów Politechniki Warszawskiej, CAS/28/POKL.

Więcej >

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWEDLA DOKTORANTÓW (CAS/29/POKL) oraz KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE  DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/30/POKL).

Spotkanie informacyjne 21 listopada 2012 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW

Formularze do pobrania dostępne na stronie www CSZ

Więcej >

Konkurs o naukowe stypendia dla młodych doktorów CAS/28/POKL

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) ogłasza konkurs o stypendia dla młodych doktorów wyróżniających się na polu naukowo-badawczym, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 29 października 2012 r.

Więcej >

Kierunki zamawiane w Politechnice Warszawskiej

W roku akademickim 2012/2013 najlepsi studenci pierwszego roku na kierunkach Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym otrzymają stypendia w ramach kierunków zamawianych.

Więcej >

Zagraniczne staże długoterminowe na Wydziale Elektrycznym

Studenci 2, 3, 4 roku studiów 1 stopnia i wszystkich semestrów studiów 2 stopnia mogą otrzymać stypendium w wysokości 7200 zł na staż zagraniczny i urlop okolicznościowy na realizację stażu. Do tej pory wszyscy aplikujący otrzymali stypendia.

Szczegóły na stronie Wydziału Elektrycznego>>

I tura dodatkowa – staże długoterminowe na Wydziale EiTI

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium pozwalające na odbycie, trwających od trzech do sześciu miesięcy, staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.

I tura dodatkowa trwa do 21 września 2012 r.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI

Staże długoterminowe – Wydział Fizyki

Studentów 3 roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia Wydzialu Fizyki Politechniki Warszawskiej zapraszamy do zapoznania sie z programem oraz ofertami staży krajowych i zagranicznych na rok 2012, a także wskazówkami dla studentów dostępnymi na stronie internetowej.

staże długoterminowe na Wydziale Fizyki

Kwalifikacja odbędzie się 16.04.2012. Do tego czasu można składać wnioski o stypendia (p. 117b).

Staże długoterminowe na Wydziale Chemicznym – rekrutacja 2012

Rusza nowa edycja konkursu o stypendia na staże długoterminowe 2012 (trwające 3 miesiące) skierowana do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Składanie wniosków do: 16 maja 2012
Rozstrzygnięcie konkursu: 23 maja 2012

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu dłogoterminowego.

Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Leszka Wawrzyniuka (l.wawrzyniuk@mchtr.pw.edu.pl)

formularze aplikacyjne dostępne na stronie www

Rozstrzygnięcie konkursu – stypendia wyjazdowe

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/26/POKL.

Więcej >

Konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych ogłasza konkurs o naukowe stypendia wyjazdowe, na wizyty w ośrodkach zagranicznych w 2012 roku, dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 15:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Więcej >

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych Stypendystom CSZ

Dnia 19 stycznia br. odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom IV i V edycji konkursów o stypendia naukowe i  naukowe stypendia wyjazdowe przyznawane przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Więcej >

Stypendia stażowe dla Wydz. Elektrycznego

Rozpoczęta została kolejna edycja konkursu o stypendia na staże w Polsce i za granicą dla studentów Wydziału Elektrycznego.

Więcej informacji: http://www.ee.pw.edu.pl/text/414/pl/

Więcej >