Wpisy otagowane stypendium

Wyniki “Zdobądź stypendium na staż”- III edycja

W środę 28 stycznia 2015 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże długoterminowe organizowane w ramach zadania 57 Projektu.

Do dnia 22 stycznia do godz.13:00, złożonych zostało 291 wniosków, z czego 1 wniosek zostały odrzucony ze względów formalnych.

Decyzją Komisji stypendia na Wydziałach na których było małe zainteresowanie stażami zostały przesunięte i powiększyły pule stypendiów na pozostałych jednostkach. Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na 3-miesięczny staż krajowy w kwocie 1 000 zł miesięcznie. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Spotkanie informacyjne – stypendium stażowe

W czwartek, 24 kwietnia o godz. 16:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego.

Spotkanie odbędzie się w sali 315 w Gmachu Głównym PW.

Więcej >

Wyniki konkursu “Zdobądź stypendium na staż”

We wtorek 25 marca 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże w ramach zadania 57 Projektu.

Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na staż z poszczególnych wydziałów. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz dla nauczycieli akademickich

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkursy o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/29/POKL oraz dla nauczycieli akademickich CAS/30/POKL.

Więcej >

Konkurs na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWEDLA DOKTORANTÓW (CAS/29/POKL) oraz KONKURS NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE  DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/30/POKL).

Spotkanie informacyjne 21 listopada 2012 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW

Formularze do pobrania dostępne na stronie www CSZ

Więcej >

Wyniki oceny formalnej wniosków w konkursie na naukowe stypendia dla doktorantów CAS/27/POKL

W odpowiedzi na konkurs na naukowe stypendia CAS/27/POKL wpłynęło 175 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 174 wnioski. Wnioski te zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Konkursowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu na naukowe stypendia dla doktorantów CAS/27/POKL to koniec listopada 2012 r.

wyniki cas27

Zagraniczne staże długoterminowe na Wydziale Elektrycznym

Studenci 2, 3, 4 roku studiów 1 stopnia i wszystkich semestrów studiów 2 stopnia mogą otrzymać stypendium w wysokości 7200 zł na staż zagraniczny i urlop okolicznościowy na realizację stażu. Do tej pory wszyscy aplikujący otrzymali stypendia.

Szczegóły na stronie Wydziału Elektrycznego>>

Staże długoterminowe – Wydział Fizyki

Studentów 3 roku studiów I stopnia oraz studiów II stopnia Wydzialu Fizyki Politechniki Warszawskiej zapraszamy do zapoznania sie z programem oraz ofertami staży krajowych i zagranicznych na rok 2012, a także wskazówkami dla studentów dostępnymi na stronie internetowej.

staże długoterminowe na Wydziale Fizyki

Kwalifikacja odbędzie się 16.04.2012. Do tego czasu można składać wnioski o stypendia (p. 117b).

Staże długoterminowe na Wydziale Chemicznym – rekrutacja 2012

Rusza nowa edycja konkursu o stypendia na staże długoterminowe 2012 (trwające 3 miesiące) skierowana do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Składanie wniosków do: 16 maja 2012
Rozstrzygnięcie konkursu: 23 maja 2012

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego

Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Mechatroniki

Na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej można uzyskać stypendium na okres odbywania stażu dłogoterminowego.

Wnioski o staże należy składać w dziekanacie Wydziału Mechatroniki w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać od Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Leszka Wawrzyniuka (l.wawrzyniuk@mchtr.pw.edu.pl)

formularze aplikacyjne dostępne na stronie www

Staże długoterminowe – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do składania wniosków o stypendium pozwalające na odbycie, trwających od trzech do sześciu miesięcy, staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach, które nie mogą wypłacać studentom wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału EiTI

Więcej >

Wyniki – naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/26/POKL)

W odpowiedzi na konkurs CAS/26/POKL o naukowe stypendia wyjazdowe wpłynęło 9 wniosków od doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Jeden wniosek został odrzucony podczas oceny formalnej, pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu CAS/26/POKL to koniec marca 2012 r.

wyniki_cas26_pokl

Naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów

Wyniki oceny formalnej wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/24/POKL) oraz wniosków o naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/25/POKL).

Więcej >

3 lata PRPW = czas na podsumowanie

Realizacja „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” została zapoczątkowana we wrześniu 2008 r. Po trzech latach pracy nad poszczególnymi z 56 zadań nadszedł czas na podsumowanie. Do marca 2015 roku będziemy kontynuować nasze działania, które znacznie wpłyną na poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy.

Więcej >

Stypendium dla doktorantów

Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w konkursie  o naukowe stypendia  dla doktorantów (CAS/ 22/POKL).
Stypendium w wysokości 1 500 zł będzie wypłacane co miesiąc przez okres max. 2 lat.

Organizatorem konkursu jest Centrum Studiów Zaawansowanych.

Więcej >

Dofinansowanie szkoleń i konferencji

Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

KONKURS O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI KRAJOWYCH
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (SJO/K/POKL)

Więcej >

Wyjadą za granicę

Pani Anna Leśniewska oraz Teresa Olechowska zostały beneficjentkami Konkursu o dofinansowanie konferencji i szkoleń dla lektorów SJO PW w instytucjach zagranicznych”.

Konkursy ogłaszane są w marcu każdego roku, z tej formy wsparcia skorzystało już 11 pracowników Studium Języków Obcych.

Więcej >

Naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor CSZ Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs:
O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW (CAS/20/POKL)
oraz
O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE  DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/21/POKL)

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 15 kwietnia 2011 r. o godzinie 16:00.

Uwaga! CSZ zaprasza osoby zainteresowane konkursami na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
6 kwietnia 2010 r. (środa)
o godz. 15:15 w sali 152
w Gmachu Głównym PW.

Więcej >

Rozstrzygnięcie konkursów stypendialnych

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkursy stypendialne o:

  • naukowe stypendia dla młodych doktorów  Politechniki Warszawskiej CAS/17/POKL .
  • naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów CAS/18/POKL
  • naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich CAS/19/POKL.

Więcej >

Stypendia wyjazdowe CSZ

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza: KONKURS O NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE DLA DOKTORANTÓW (CAS/18/POKL) oraz   DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (CAS/19/POKL).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze CSZ od 22 listopada do 3 grudnia 2010 r.
Regulamin oraz szczegółowe informacje na stronie www.csz.pw.edu.pl

Plakat informacyjny_stypendia wyjazdowe CSZ