PROGRAM:

1.     Kreatywność – wprowadzenie. Co to jest kreatywność? Cechy osoby kreatywnej. 
2.     Zasady ułatwiające kreatywne rozwiązywanie zadań.
3.     Bariery w myśleniu kreatywnym.
4.     Techniki kreatywnego myślenia.
5.     Twórcze rozwiązywanie problemów: Metoda 6 kapeluszy
6.     Klasyczna burza mózgów.
7.     Sposoby tłamszenia pomysłów („mordercy pomysłów”).
8.     Trening abstrakcyjnego myślenia.

Warsztaty Biura Karier 1 lutego 2015 r.

Więcej >