Wpisy otagowane zamówienia publiczne

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2014

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/2/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/1/2014

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kształcenia i współpracy z osobami niepełnosprawnymi dla pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/7/2013

Zapraszamy do składania ofert na: Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcję materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz abonament na portalu tematycznym.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Przetarg ZP/PRPW/PN/6/2013

Zapraszamy do składania ofert na: Kompleksową organizację obozu szkoleniowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>

Informacja o wyborze Wykonawcy

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu ZP/PRPW/PN/4/2013 na “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku dla doktorantów Politechniki Warszawskiej” Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę firmy PRODIALOG Beata Dyraga.

Info o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg ZP/PRPW/PN/2/2013

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na Politechnice Warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem oferty studiów anglojęzycznych”.

Termin składania ofert mija: 13.05.2013, godzina 11:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do składania oferta w przetargu na: Produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję w Internecie i zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz przygotowanie spotu reklamowego.

Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012. Termin składania ofert mija: 11 września o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są w zakładce: zamówienia publiczne

Przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na opracowanie projektów graficznych oraz druk materiałów promocyjnych w języku angielskim.

Termin składania ofert mija: 07.08.2012 r. godzina 11.30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na  przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Termin składania ofert mija: 27.06.2012 godzina 11:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na  przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją, zarządzania projektami oraz prawa własności intelektualnej i prawa patentowego dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Termin składania ofert mija: 25.06.2012 godzina 12:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na Przygotowanie do druku, druk oraz dostawę dwóch książek z serii “Inżynieria procesów biomedycznych” (Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/3/2012).

Termin składania ofert mija: 12.06.2012 o godz. 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Działania rekrutacyjne na Bliskim Wschodzie- przetarg

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej” (postępowanie nr ZP/PRPW/PN/2/2012)

Termin składania ofert mija 16 kwietnia 2012 r., o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce: zamówienia publiczne.

Przetarg promocyjny

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “opracowanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych” (Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/1/2012).

Termin składania ofert mija 5 kwietnia 2012 r., o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.

Przetarg na druk publikacji

Zapraszamy do składania ofert na: przygotowanie, druk i dostawę 5 publikacji – Systemy zapewniania jakości kształcenia (postępowanie nr  ZP/PRPW/PN/9/2011 )

Termin składania ofert mija 17 listopada 2011 r., o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje i dokumenty w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/index.php.

Przetarg – promocja w prasie

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim”

Termin składania ofert: 3 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Przetarg na druk książki

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na druk książki pt. „Inżynieria procesów biomedycznych – inżynieria produktu farmaceutycznego”.

Termin składania ofert: 5 października 2011 r., do godziny 11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Wyniki przetargu

Znane są już wyniki przetargu na:
Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”

Numer ogłoszenia: 217589 – 2011
Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/6/2011

Szczegóły w zakładce: zamówienia publiczne

Zapraszamy do przetargu

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na “Wykonanie projektów graficznych oraz produkcję i druk materiałów promocyjnych, promocję studiów w Internecie oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie”.

Termin składania ofert mija w środę- 24 sierpnia 2011r. o godz.11:00

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja na stronie: zamówienia publiczne

Ewaluacja projektu

Znane są już wyniki postępowania przetargowego na“Wykonanie badania ewaluacyjnego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” – numer ogłoszenia: 119185 – 2011.

Informacja dostępna jest w zakładce: zamówienia publiczne.