Wpisy otagowane zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne-agencje rekrutacyjne

Zapraszamy do udziału w przetargu na “Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej”. Termin składania ofert: 2.08.2010r.

Szczegółowe informacje w zakładce: zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne- handbook

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_handbook.

Zamówienia publiczne-agencje rekrutacyjne

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zamówienia publiczne- agencje rekrutacyjne

Zapraszamy agencje rekrutacyjne do udziału w przetargu na: przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na wszystkich wydziałach Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty (w tym SIWZ) dostępne są w zakładce: zamówienia publiczne.

Zmiana Wykonawcy na wydruk Handbooka

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wydruk Handbooka dla studentów obcokrajowców – realizacja w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej- znak postępowania: ZP/PRPW/PN/1/2010

Więcej >

Zamówienia publiczne

Do 25 maja 2010r. do godz. 12:00 można składać oferty w ramach przetargu nieograniczonego na “druk i dostawę Handbooka dla studentów obcokrajowców”- znak postępowania ZP/PRPW/PN/1/2010.

Szczegółowe informacje w zakładce “zamówienia publiczne”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

“Opracowanie autorskiego projektu graficznego materiałów promocyjnych w języku angielskim, chińskim i rosyjskim”.

Do pobrania: ogloszenie o udzieleniu zamowienia.

Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak postępowania: ZP/PRPW/P/PN/1
Więcej >

Zamówienia Publiczne

Odpowiedź na pytania wykonawców nr 2
Materiały do pobrania:
- Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 2.pdf

Zamówienia Publiczne

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Materiały do pobrania:
- Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostawę elementów promocyjnych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.
Więcej >

Zamówienia Publiczne

Wybrana najkorzystniejsza oferta

Szczegółowe informacje w zakładce ” zamówienia publiczne”