Forma nauczania na odległość, za pośrednictwem Internetu, stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod zdobywania wiedzy. Jego podstawową zaletą jest możliwość kształcenia wolnego od ograniczeń związanych z miejscem nauczania, czasem nauczania oraz jego tempem

Projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej wspiera działania Uczelni we wprowadzeniu nowoczesnych technologii i form nauczania na odległość.

Zadanie 5. Tworzenie i modernizacja studiów, podręczników multimedialnych oraz zdalnych laboratoriów na studiach oferowanych w formie kształcenia na odległość – realizowane przez Ośrodek Kształcenia na Odległość PW. www.okno.pw.edu.pl

W ofercie Ośrodka można znaleźć takie studia jak: 

- 4-letnie studia inżynierskie:

  • informatyka
  • elektronika i telekomunikacja
  • automatyka i robotyka

- 2- letnie studia magisterskie na kierunku informatyka 

- roczne studia podyplomowe informatyka i techniki Internetu

Zadanie 6. Internetowe wspomaganie edukacji studentów w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku – realizowane przez Politechnikę Warszawską Filia w Płocku.

Materiały dydaktyczne umieszczone są na platformie: http://portaliusz.pw.plock.pl

Zadanie 7. Realizacja e-podręczników na kierunku inżynieria materiałowa – realizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

Opracowane podręczniki dostępne są na stronie Wydziału: www.inmat.pw.edu.pl

Zadanie 8. Przygotowanie materiałów i uruchomienie internetowego nauczania w zakresie geodezji i kartografii – realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii PW.
http://moodle.gik.pw.edu.pl

Zadanie 9. Tworzenie multimedialnego środowiska nauczania fizyki - realizowane na Wydziale Fizyki PW.

Zadania 5-9 związane są z rozwojem idei i narzędzi kształcenia na odległość, z których pierwsze obejmujące współpracę 8 Wydziałów, było koordynowane przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO. Ośrodek jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął działalność w tym zakresie już w roku 2000. 

W ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej powstało 6 nowych portali edukacyjnych i systemów zarządzania zasobami edukacyjnymi. Na platformie e-learningowej znajdują się: multimedialne materiały dydaktyczne (wykłady, materiały pomocnicze, prezentacje), eksperymenty, testy, quizy czy sekwencje wideo. Wszystkie treści są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu, możliwe jest prowadzenie zdalnych konsultacji, ćwiczeń laboratoryjnych i doświadczeń, w dowolnym dogodnym dla siebie miejscu i czasie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

ulotka Ucz się przez Internet