Dla wszystkich zainteresowanych (zarówno studentów, doktorantów jak i osób spoza społeczności akademickiej)

————————————————————–

zadanie 50 Przygotowanie i realizacja kursu Nowoczesne techniki wizualne w pracy dydaktycznej: od podstaw do biegłości

Kurs organizowany był przez Politechnikę Warszawską Filia w Płocku. Przeznaczony był dla doświadczonych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, a także dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i wykładowców prowadzących szkolenia.

Celem kursu było rozwijanie kompetencji dydaktycznych i kwalifikacji nauczycieli w zakresie przygotowywania i wykorzystania technik wizualnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz wizualizacji informacji. Celem szczegółowym było wdrożenie nauczycieli do szerszego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dydaktyki.

Cały kurs składał się z 3 modułów:

 • technika tworzenia prezentacji (30 godz.)
 • zaawansowane techniki tworzenia prezentacji i wizualizacji (30 godz.)
 • technika tworzenia skutecznych prezentacji i wizualizacji (30 godz.)

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ich.pw.plock.pl/kurs/

————————————————————-

zadanie 51 Przygotowanie i realizacja cyklu szkoleń Tworzenie i publikacja multimedialnych materiałów dydaktycznych w sieci Internet i na DVD

Szkolenia adresowane były do nauczycieli akademickich, nauczycieli ze szkół średnich i gimnazjów oraz wszystkich osób prowadzących kursy lub przygotowujących materiały dydaktyczne.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z najnowszymi technologiami umożliwiającymi graficzne opracowanie i publikację materiałów dydaktycznych w sieci Internet oraz na DVD. W trakcie szkolenia interdyscyplinarna grupa wykładowców, w przystępny i atrakcyjny sposób, przekazała wiedzę z zakresu multimediów. Interaktywna formuła zajęć pozwoli uczestnikom szkolenia zastosować w praktyce zdobyte informacje.

————————————————————-

zadanie 52 Przygotowanie i realizacja kursów języków obcych dla kadry akademickiej oraz podnoszenie kwalifikacji lektorów

Kursy języka angielskiego Studium Języków Obcych

Kursy języka angielskiego przeznaczone były dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

 • język angielski z elementami języka technicznego na poziomach B1, B2
 • język angielski z elementami języka zarządzania i administracji na poziomach A2, B1, B2

Dofinansowanie kosztów szkoleń krajowych i zagranicznych

W ramach Projektu Studium Języków Obcych dofinansowywało koszty udziału w szkoleniach lub konferencjach krajowych i zagranicznych. Dofinansowanie było przyznawane na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Studium w drodze ogłoszonego przez Kierownika Studium konkursu. O przydziale dofinansowania decydowała Komisja.

Uczestnik mógł uzyskać dofinansowanie na:

 • pokrycie opłaty za kurs językowo-metodyczny
 • koszty przejazdu
 • koszty zakwaterowania

Szczegółowe informacje: Studium Języków Obcych

————————————————————

zadanie 53 Przygotowanie i koordynacja kursów Matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego

W ramach Projektu zostało przygotowanych i przeprowadzonych 6 kursów Matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego, poświęconych wybranym zastosowaniom matematyki (1-2 kursy w każdym roku akademickim, począwszy od roku akademickiego 2008/2009, a skończywszy na roku akademickim 2011/2012).

Tematyka kursów pozwoliła słuchaczom nabyć/pogłębić umiejętności matematyczne w priorytetowych dla kraju dziedzinach, m.in. w zakresie statystycznej kontroli jakości, biostatystyki, ekologii, podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i wydobywania wiedzy, ubezpieczeń i finansów, modelowania matematycznego procesów technicznych i zjawisk fizycznych itp.

Każdy kurs przeznaczony dla 14–16 osób trwał 32 godziny.

Szczegółowe informacje, harmonogram kursów oraz zapisy znajdują się na stronie http://kursy.mini.pw.edu.pl/

———————————————————–

zadanie 54 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku koncentrują się na rozwoju kształcenia ustawicznego. Projekt wspiera działalność Uniwersytetu. Dzięki dofinansowaniu uczestnicy UTW mogą wziąć udział m.in. w:

 • cyklu wykładów
 • kursach komputerowych
 • kursach językowych
 • zajęciach w pracowni fizycznej, inżynierii środowiska, fotograficznej i plastycznej

Szczegółowe informacje o zapisach, oferowanych zajęciach znajdują się na stronie  Uniwersytety Trzeciego Wieku PW.