Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej, w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej we współpracy z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych w PW, uruchomiono nowe zadanie.

Swoim zasięgiem działanie to objęło niepełnosprawnych studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. W oparciu o doświadczenia Sekcji oraz raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”, w ramach zadania przewidziano różne formy wsparcia.

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych w PW>>

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych w PW facebook >>