Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na jednodniowe warsztaty z kompetencji miękkich, które odbędą się na terenie naszej Uczelni.

1. planowanie kariery zawodowej - 6 grudnia 2014 r. (sobota)

2. stres i zarządzanie emocjami – 13 grudnia 2014 r. (sobota)

 Warsztaty trwają 8 godzin zegarowych. Uczestnikom oferujemy certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

* Numer sali zostanie podany w późniejszym terminie.

zgłoszenia drogą elektroniczną do 26 listopada 2014 r. (środa) na adres: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl 
* o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenie na warsztaty z zakresu umiejętności miękkich

Regulamin rekrutacji na warsztaty z zakresu kompetencji miękkich

Regulamin warsztatów z zakresu kompetencji miękkich

Program warsztatów planowanie kariery zawodowej oraz stres i zarządzanie emocjami