Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na jednodniowe warsztaty
z kompetencji miękkich
, które odbędą się na terenie naszej Uczelni.

  • 1. stres i zarządzanie emocjami – 10 maja 2014 r.
  • 2. komunikacja interpersonalna i asertywność – 7 czerwca 2014 r.

 Warsztaty trwają 8 godzin zegarowych. Uczestnikom oferujemy certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. W trakcie zaplanowano dwie przerwy kawowe.

* Numer sali zostanie podany w późniejszym terminie.

zgłoszenia drogą elektroniczną do 29 kwietnia 2014 r . na adres: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl 
* o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenie na warsztaty z zakresu umiejętności miękkich

Regulamin rekrutacji na warsztaty z zakresu kompetencji miękkich

Regulamin warsztatów z zakresu kompetencji miękkich

Program warsztatów 10.05 i 07.06

plakat>>