W ramach Projektu finansowane są stypendia pozwalające na odbycie co najmniej 3-miesięcznych staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Celem Programu jest umożliwienie najlepszym studentom Politechniki Warszawskiej zdobycia praktycznej wiedzy, która ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Program staży prowadzony był do tej pory  na 7 Wydziałach Politechniki:

  1. Wydział Chemiczny
  2. Wydział Elektryczny
  3. Wydział Fizyki
  4. Wydział Mechatroniki
  5. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  6. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  7. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Akcja rekrutacyjna prowadzona jest corocznie.

O stypendium można ubiegać się po złożeniu odpowiednich dokumentów (formularza aplikacyjnego oraz CV), akceptacji miejsca odbywania stażu i programu przez Opiekuna Stażu oraz po podpisaniu porozumienia. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru jest średnia z ocen uzyskanych w okresie studiów.

Zasady przyznawania stypendiów na staże PRPW- wersja od 25.01.2013 r.

Broszura staże długoterminowe

W ramach Projektu uruchomiono też dodatkowe zadanie dotyczące staży długoterminowych dla studentów kolejnych 9 jednostek Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji w zakładce staże.