W ramach Projektu współfinansowane zostało przygotowanie nowych lub dostosowanie do potrzeb gospodarki istniejących programów studiów, przedmiotów oraz materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzenie rekrutacji na pierwszą edycję studiów:

W ramach Projektu przygotowano:

  • 47 nowych programów studiów, w tym 18 na studiach podyplomowych, 2 na studiach doktoranckich i 26 zmodernizowanych programów studiów, w tym 4 na studiach anglojęzycznych
  • ponad 1052 materiały pomocnicze do nauczania (wykłady i ćwiczenia), w tym ponad 200 na studiach anglojęzycznych

Szczegółowe informacje na temat wybranych studiów znajdziecie Państwo w odpowiednich  jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej.